baneskiltspor7 8belaegning

Infrastrukturarbejde

Vi kan tilbyde at løse alle former for jernbanearbejder. Vi hjælper dig lige fra planlægningsfasen til udførelsen. Sikkerheden er der naturligvis også taget hånd om, når vi leverer opgaven. Ved at benytte os til løsning og udførelse af opgaverne, er der kun tilknyttet én kontaktperson.

 • Dokumentation

  Vi fremskaffer aktuelle sporspærringer og jernbanesikkerhedsplaner til alle former for infrastrukturarbejde.
 • Døgnbemanding

  Med en 24/7 vagtordning er vi altid til at træffe. Du kan kontakte hos på tlf.  +45 2879 5800.
 • Skinneaflæsning

  Vi kan tilbyde transport lige fra logistik til aflæsningssted. Alle skinnelængder kan håndteres med effektive transportløsninger og erfarent mandskab.
 • Blødbundsudskiftning

  Udskiftning af ballast og grus ved blødbund. Vi fjerner underlaget 70 cm under skinnekant, og udlægger ny ballast og stoppet med ”edderkop”.

 • Svelleudskiftning

  Vores erfarne mandskab udfører udskiftning af sveller på alle skinneanlæg, afhentning af nye sveller samt bortskaffelse af udtjente sveller.
 • Svejsning

  Vi påtager os skinnesvejsning inden for thermit og pålægningssvejsning.
 • Kørestrømsarbejde

  Levering af nye køreledningsanlæg og reparation af eksisterende udføres af vores kompetente medarbejdere og samarbejdspartnere.
 • Sikringsmontører

  Vi tilbyder at stille med sikringsmontører i samarbejde med vores samarbejdspartnere.
 • Afvanding og drænløsninger

  Mange års erfaring ligger bag vores afvandings- og drænløsninger.
 • Tavleopsætning

  Alle typer af tavler opsættes på jernbanestrækningerne.
 • Anlægsarbejde

  Vi påtager os alle former for asfalt-, flise- og adgangsvej arbejde.